Close

Skład Prezydium Rady Rodziców SP1 w Kutnie na rok 2020/2021

Skład Prezydium Rady Rodziców SP1 w Kutnie na rok 2020/2021:

Anna FURMANKIEWICZ – Przewodnicząca

Katarzyna WOJTALIK – Z-ca Przewodniczącej dla klas I-III

Magdalena WÓJKOWSKA – Z-ca Przewodniczącej dla klas IV-VIII

Małgorzata KARCZEWSKA – Skarbnik

Joanna OLEJNIK – Sekretarz

 

Krzysztof GRZANOWSKI – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Paulina LEŚNIEWSKA – Członek Komisji Rewizyjnej

Izabela RYBIŃSKA – Członek Komisji Rewizyjnej