Close

Skład Prezydium Rady Rodziców SP1 w Kutnie na rok 2021/2022

Skład Prezydium Rady Rodziców SP1 w Kutnie na rok 2021/2022:

Anna FURMANKIEWICZ – Przewodnicząca

Katarzyna WOJTALIK – Z-ca Przewodniczącej dla klas I-III

Magdalena WÓJKOWSKA – Z-ca Przewodniczącej dla klas IV-VIII

Małgorzata KARCZEWSKA – Skarbnik

Justyna KAPRUZIAK – Sekretarz

 

Izabela JADCZAK – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Joanna STĘPNIAK – Członek Komisji Rewizyjnej

Krzysztof GRZANOWSKI – Członek Komisji Rewizyjnej