Close

Ślubowanie Pierwszoklasistów za nami !

Dnia 29 października 2021r. dzieci z klas pierwszych uroczyście wstąpiły w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie w obecności zaproszonych gości:

  • Zastępcy Prezydenta Miasta Kutna p. Zbigniewa Wdowiaka
  • Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie p. Iwoną Kaca
  • Wizytatora Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Kutnie p. Agnieszką Szczech
  • Dyrektora szkoły p. Jarosława Koszańskiego
  • Wicedyrektorów – p. Violetty Wojciechowskiej, p. Aleksandry Kaniewskiej i p. Elżbiety Chodorowskiej
  • Przewodniczącej Rady Rodziców p. Anny Furmankiewicz

Po uroczystym ślubowaniu, zaproszeni goście złożyli gratulacje pierwszoklasistom i przekazali ufundowane upominki ufundowane m.in przez Radę Rodziców. Wychowawcy klas wręczyli dzieciom pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia SP nr 1.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z tej uroczystości :