Close

Wyniki I edycji Szkolnego Budżetu Uczniowskiego

Szkolny Budżet Uczniowski(SBU) – Wyniki konkursu!!!

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice – właśnie zakończyła się I edycja Szkolnego Budżetu Uczniowskiego.

Szkolny Budżet Uczniowski skierowany był do wszystkich uczniów naszej szkoły. Polegał na składaniu projektów, w których uczniowie danej klasy mogliby zrealizować napisane przez siebie projekty i inicjatywy o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym lub społecznym.

Celem Szkolnego Budżetu Uczniowskiego było:

– rozwijanie samorządności i kompetencji obywatelskich w szkole poprzez podejmowanie inicjatyw związanych z samorządnością obywatelską

– zwiększenie zaangażowania społecznego dzieci i młodzieży

– rozwijanie kreatywności i sprawności organizacyjnej

– identyfikowanie potrzeb dzieci i młodzieży.

W ramach I edycji Szkolnego Budżetu Uczniowskiego zgłoszone zostały 4 następujące projekty:

  1. „Doposażenie łazienek” – złożony przez klasę 7h
  2. „Dystrybutor wody w szkole” – złożony przez klasę 1a
  3. „Jedynki podróżują” – złożony przez klasę 6b
  4. „Wycieczka edukacyjno-rozrywkowa” – złożony przez klasę 3c

Wszystkie projekty były zgodne pod względem  formalnym z regulaminem SBU. Natomiast pod względem merytorycznym niektóre projekty nie spełniały wymagań regulaminu.

Po burzliwych obradach  oraz konsultacjach z Dyrektorem Szkoły, jury postanowiło nagrodzić tylko jeden projekt. Jest to:

„ Dystrybutor wody w szkole” – kl. 1a, opiekun: Anna Włodarczyk

Projekt zakłada postawienie w ogólnodostępnym miejscu w szkole nowoczesnego, wolnostojącego dystrybutora wody, z zaawansowanym systemem filtracji i bezpośrednim przyłączem do wody. Zapewni to wszystkim uczniom szkoły stały i nieograniczony dostęp do filtrowanej wody. Każdy uczeń będzie mógł napełniać wodą własny bidon tyle razy, ile będzie potrzebował. Taki dystrybutor to nie tylko korzyść dla uczniów naszej szkoły, ale również dla środowiska naturalnego. Spożywanie wody butelkowanej wiąże się z regularnym kupowaniem, a w dalszym etapie z ciągłym składowaniem i wyrzucaniem plastikowych butelek. Korzystając z dystrybutora wody przyczyniamy się dbania o środowisko, które nas otacza.

Koszt projektu: ok. 2500 zł.

Realizacja finansowania pochodzi wyłącznie ze środków własnych Rady Rodziców.

Termin realizacji projektu: do 10.06.2022

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom za pomysły i zaangażowanie. Zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach projektu.