Close

Skład Prezydium Rady Rodziców SP1 w Kutnie na rok 2022/2023

Skład Prezydium Rady Rodziców SP1 w Kutnie na rok 2023/2024:

Izabela Jadczak – Przewodnicząca

Marlena  Chyczewska – Z-ca Przewodniczącej dla klas I-III

Magdalena  Wójkowska – Z-ca Przewodniczącej dla klas IV-VIII

Małgorzata Karczewska – Skarbnik

Joanna Stępniak – Sekretarz

 

Dominik Marcinia – Członek Komisji Rewizyjnej

Adam Tralewski – Członek Komisji Rewizyjnej

Justyna Fiszel – Członek Komisji Rewizyjnej