Close

Wysokość składki na fundusz RR w roku szkolnym 2023/2024

KOMUNIKAT!

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie przedstawia wysokość składki* na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023 / 2024

60,00zł (słownie : sześćdziesiąt złotych) na każdego ucznia.

-w Sekretariacie Szkoły
-u Przewodniczących / Skarbników klasy
-u Wychowawców klasy
-przelewem na rachunek bankowy Rady Rodziców
(w tytule prosimy podać Nazwisko i Imię oraz klasę dziecka)

PKO SA I O/Kutno 58 1240 3190 1111 0010 4802 8074

 

Pismo dotyczące wysokości składki na rok szkolny 2023-2024 – pdf

Uchwała nr 3 w sprawie ustalenia wysokości składki 11.09.2023 – pdf