Close

Wysokość składki na fundusz RR w roku szkolnym 2022/2023

KOMUNIKAT!

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie przedstawia wysokość składki* na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022 / 2023

50,00zł (słownie : pięćdziesiąt złotych).

W/w składkę można wpłacać do dnia 30.06.2023 roku:

-w Sekretariacie Szkoły
-u Skarbników klasy
-u Wychowawców klasy
-przelewem na rachunek bankowy Rady Rodziców
(w tytule prosimy podać Nazwisko i Imię oraz klasę dziecka)

PKO SA I O/Kutno 58 1240 3190 1111 0010 4802 8074

*zgodnie z uchwałą przyjętą na zebraniu Prezydium RR w czerwcu 2022 roku

 

KOMUNIKAT!

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie przedstawia wysokość składki* na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022 / 2023

50,00zł (słownie : pięćdziesiąt złotych).

W/w składkę można wpłacać do dnia 30.06.2023 roku:

-w Sekretariacie Szkoły
-u Skarbników klasy
-u Wychowawców klasy
-przelewem na rachunek bankowy Rady Rodziców
(w tytule prosimy podać Nazwisko i Imię oraz klasę dziecka)

PKO SA I O/Kutno 58 1240 3190 1111 0010 4802 8074

*zgodnie z uchwałą przyjętą na zebraniu Prezydium RR w czerwcu 2021 roku