Close

Skład Prezydium Rady Rodziców SP1 w Kutnie na rok 2023/2024

Skład Prezydium Rady Rodziców SP1 w Kutnie na rok 2023/2024:

Izabela Jadczak – Przewodnicząca

Aneta Koziarska – Z-ca Przewodniczącej dla klas I-III

Marlena  Chyczewska – Z-ca Przewodniczącej dla klas IV-VIII

Justyna Ziółkowska – Skarbnik

Karolina Piekarczyk-Kopcińska – Sekretarz

 

Anna Wójkowska – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Monika Szac – Członek Komisji Rewizyjnej

IzabelaCzajkowska – Waliszewska – Członek Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 1 z dnia 11.09.2023. w sprawie wyboru funkcyjnych członków Rady Rodziców – pdf

Uchwała nr 2 z dnia 11.09.2023 w sprawie upoważnienia osób do dysponowania środkami Finansowymi na rachunku bankowym Rady Rodziców – pdf