Close

Rusza rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

KOMUNIKAT
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje, że dzieci urodzone w 2016r., a także dzieci, którym odroczono w ubiegłych latach obowiązek szkolny, rozpoczynają naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2023/2024.
Dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły zapisywane będą w dniach 13 – 24 lutego 2023r. na podstawie zgłoszenia. Wypełnione dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły codziennie w godzinach 7:45-15:00.
Nabór kandydatów spoza obwodu na wolne miejsca posiadane przez szkołę będzie odbywał się w dniach: 27 lutego – 10 marca 2023r.
Dla dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły będzie prowadzone postępowanie rekrutacyjne, na podstawie wniosku złożonego przez rodziców do dyrektora szkoły.
Stosowne dokumenty, zasady postępowania rekrutacyjnego i wykaz ulic znajdujących się w obwodzie naszej szkoły znajdziecie Państwo w zakładce REKRUTACJA 2023/2024 na stronie internetowej szkoły (www.sp1kutno.pl). Druk zgłoszenia będzie również dostępny w sekretariacie szkoły.