Close

Pismo zachęcające do wpłat na RR i działania w niej

Drodzy Rodzice i Opiekunowie !

Wkroczyliśmy razem z naszymi dziećmi w nowy rok szkolny 2020/2021 a wraz z nim poznajemy się i podejmujemy nowe działania w swoich klasach jako Oddziałowe Rady Rodziców tzw. Trójki Klasowe.

Rada Rodziców to miejsce gdzie spotykają się pasja, kreatywność, zaangażowanie i przede wszystkim chęć poświęcenia dla drugiego człowieka – takimi cechami charakteryzują się wszyscy członkowie naszej wspólnoty!

To już połowa sukcesu, a druga – to Państwa hojność, dzięki której możemy wcielać w życie te wszystkie wspaniałe pomysły.

Pieniądze ze składek – zgodnie z przyjętym na początku roku szkolnego założeniem staramy się przeznaczać na wsparcie dla wszystkich dzieci (imprezy, nagrody w konkursach, warsztaty, ciekawe zajęcia).

Nie chcemy, żeby wśród Rodziców panowało przekonanie, że pieniądze z funduszu idą tylko na wybranych uczniów i korzysta z nich wąska ich część.

Oczywiście możemy dyskutować , że składka jest dobrowolna i od Państwa dobrej woli zależy jej wpłata na konto, ale proszę pamiętać, że fundusz Rady Rodziców jest wydatkowany na potrzeby TYLKO I WYŁĄCZNIE uczniów – Naszych dzieci !

Wpłacając na fundusz Rady Rodziców możemy wspierać naszą szkołę i podnosić standardy nauki uczniów – Naszych dzieci !

Możemy również wspomóc Szkołę w jej działaniach, które przecież skierowane są właśnie do NASZYCH DZIECI!

Ucieszy nas każda nowa inicjatywa jak również uwagi, które pozwolą poprawić istniejące już rozwiązania!

Tylko wtedy gdy będziemy czuć się i działać jak jedno Ciało, możemy stworzyć naprawdę wielkie rzeczy!

Zatem RODZICE zapraszamy WAS do aktywnego włączania się w prace Szkolnej Rady Rodziców.

A przecież, gdyby rodzice potraktowali Radę jako swoją szansę na wpływanie na to, co się w szkole dzieje, to wiele by się zmieniło !
Pamiętajmy o jednym : RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ !

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie