Close

Największa ilość dobrowolnych wpłat na fundusz RR – wyniki konkursu !

Drodzy Uczniowie !

To wydarzyło się pierwszy raz w naszej szkole!!!

Za największą frekwencję, dotycząca wpłat na Radę Rodziców – część z tych wpłat wraca dla klasy.

Prezydium Rady Rodziców przez ponad miesiąc prowadziło wśród całej społeczności uczniowskiej ten niezwykły konkurs. Prowadziliśmy szeroko zakrojoną akcję w mediach społecznościowych, na stronie RR,  a także zachęcaliśmy Rodziców podczas październikowych zebrań.

Zadaniem konkursu nie było wyłonienie jednego wygranego, lecz wygranymi miało być jak najwięcej klas naszej szkoły. Wszystko zależało od mobilizacji w poszczególnych klasach (oddziałach) i patrząc na wyniki możemy stwierdzić, że projekt – konkurs się powiódł choć jest jednak małe ale…

Za nim podamy wyniki pragniemy przypomnieć jakie były kryteria przyznawanych nagród w naszym konkursie :

– dla klas, które osiągną 100% poziom wpłat – zwrot 50% wartości wpłaconych składek

– dla klas, które osiągną 90% poziom wpłat – zwrot 40% wartości wpłaconych składek

– dla klas, które osiągną 80% poziom wpłat – zwrot 30% wartości wpłaconych składek

Warunkiem uzyskania w/w zwrotów było saldo wpłat na dzień 31.10.2021 roku.

A oto wyniki naszego konkursu i nasi laureaci:

1.Klasy (oddziały), które uzyskały 100% poziom wpłat na fundusz RR i otrzymują zwrot 50% wartości wpłaconych składek :

klasa 3C (zwrot 600zł) ; klasa 3D (zwrot 600zł) ; klasa 4C (zwrot 550zł) ;

klasa 7A (zwrot 450zł) ; klasa 8G (zwrot 600zł)

2.Klasy (oddziały), które uzyskały 90% poziom wpłat na fundusz RR i otrzymują zwrot 40% wartości wpłaconych składek :

Klasa 5B (zwrot 460zł) ; klasa 5D (zwrot 470zł) ;

3.Klasy (oddziały), które uzyskały 80% poziom wpłat na fundusz RR i otrzymują zwrot 30% wartości wpłaconych składek :

klasa 1B (zwrot 255zł)

 

Prezydium RR w/w laureatom GRATULUJE osiągniętego wyniku a przede wszystkim mobilizacji !

UWAGA !  O terminie odbioru nagród – zwrotów Prezydium RR poinformuje w osobnym komunikacie.

 

Pozostałe wyniki osiągnięte przez klasy (oddziały) prezentują się następująco :

-poziom wpłat 63% :         klasa 5A (wpłacono na fundusz RR kwotę 600zł)

-poziom wpłat 56% :         klasa 1A (wpłacono na fundusz RR kwotę 650zł)

-poziom wpłat 48% :         klasa 2A (wpłacono na fundusz RR kwotę 600zł)

-poziom wpłat 46% :         klasa 7H (wpłacono na fundusz RR kwotę 550zł)

-poziom wpłat 44% :         klasa 5C (wpłacono na fundusz RR kwotę 600zł)

-poziom wpłat 43% :         klasa 1C (wpłacono na fundusz RR kwotę 500zł)

klasa 2B (wpłacono na fundusz RR kwotę 450zł)

-poziom wpłat 38% :         klasa 4D (wpłacono na fundusz RR kwotę 500zł)

klasa 1D (wpłacono na fundusz RR kwotę 450zł)

-poziom wpłat 37% :         klasa 3B (wpłacono na fundusz RR kwotę 500zł)

-poziom wpłat 33% :         klasa 6B (wpłacono na fundusz RR kwotę 400zł)

-poziom wpłat 28% :         klasa 3A (wpłacono na fundusz RR kwotę 250zł)

klasa 7E (wpłacono na fundusz RR kwotę 350zł)

-poziom wpłat 27% :         klasa 4B (wpłacono na fundusz RR kwotę 350zł)

-poziom wpłat 25% :         klasa 4A (wpłacono na fundusz RR kwotę 200zł)

-poziom wpłat 24% :         klasa 8H (wpłacono na fundusz RR kwotę 300zł)

-poziom wpłat 23% :         klasa 7D (wpłacono na fundusz RR kwotę 300zł)

-poziom wpłat 15% :         klasa 7F (wpłacono na fundusz RR kwotę 150zł)

-poziom wpłat 13% :         klasa 2C (wpłacono na fundusz RR kwotę 150zł)

klasa 7I (wpłacono na fundusz RR kwotę 150zł)

klasa 8A (wpłacono na fundusz RR kwotę 100zł)

-poziom wpłat 12% :         klasa 7G (wpłacono na fundusz RR kwotę 165zł)

-poziom wpłat 11% :         klasa 7C (wpłacono na fundusz RR kwotę 100zł)

klasa 8B (wpłacono na fundusz RR kwotę 100zł)

klasa 8F (wpłacono na fundusz RR kwotę 100zł)

-poziom wpłat 8% :           klasa 8E (wpłacono na fundusz RR kwotę 100zł)

-poziom wpłat 5% :           klasa 7B (wpłacono na fundusz RR kwotę 50zł)

klasa 8C (wpłacono na fundusz RR kwotę 50zł)

-poziom wpłat 3% :           klasa 8D (wpłacono na fundusz RR kwotę 25zł)

-poziom wpłat 0% :           klasa 6A (wpłacono na fundusz RR kwotę 0zł)

Również i tym klasom, które nie uzyskały zwycięskich frekwencji dziękujemy za wpłaty.

Niestety po zapoznaniu się z wynikami można wyciągnąć następujące wnioski :

POZYTYWNE :

1.Wszystkich klas (oddziałów) w szkole jest 38 – nasi laureaci stanowią 20% ogółu.

2.Klasy (oddziały), które uzyskały minimum 50% stanowią około 26% ogółu.

3.Wśród zwycięskich klas 60% stanowią klasy (oddziały) z pionu 4-8 a 40% to klasy (oddziały) z pionu 1-3.

NEGATYWNE :

1.Klasy (oddziały), które nie uzyskały minimum 50% stanowią około 74% ogółu.

2.Ponad 30% ogółu stanowią klasy (oddziały) , które uzyskały wpłaty 20% i poniżej !

3.Spośród klas (oddziałów) które uzyskały wpłaty 20% i poniżej aż 80% stanowią klasy 7 i 8….