Close

KONKURS!!! Rodzinny stroik wielkanocny

 

Regulamin konkursu „Rodzinny Stroik Wielkanocny”

  • 1 Postanowienia ogólne

1.1.Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Rodzinny Stroik Wielkanocny”  zwanym dalej „Konkursem”

1.2.Organizatorem „Konkursu” jest Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie.

1.3.„Konkurs” będzie trwał od 23.03.2022 do 12.04.2022

1.4.Celem „Konkursu” jest:

– kultywowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych

– zaangażowanie całej rodziny w podtrzymywanie tradycji

– kształtowanie umiejętności wykonania przestrzennej pracy plastycznej z naturalnych materiałów

– rozwijanie wyobraźni twórczej, pomysłowości i kreatywnego myślenia

– wzbudzane radości i zadowolenia z wykonanej pracy

  • 2 Uczestnicy Konkursu

2.1.Uczestnikami „Konkursu” są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kutnie, którzy wykonają i dostarczą swoje prace w terminie od 11.04.22 do 12.04.22.

  • 3 Przystąpienie do „Konkursu”

3.1.Do udziału w „Konkursie” konieczne jest:

-wykonanie  pracy przestrzennej (stroik). Do dekoracji użyć można artykuły papiernicze, kwiaty, pisanki, gałązki, sznurek, tasiemki, itp.

-dostarczenie swojej pracy od 11.04.2022 do 12.04.2022 roku do wyznaczonego miejsca, znajdującego się w holu głównym szkoły.

  • 4 Zasady Konkursu

4.1.Każdy uczestnik (uczeń) wykonuje tylko jedną pracę, która będzie podlegała ocenie Komisji Konkursowej.

4.2.W przypadku dostarczenia przez uczestnika (ucznia) więcej niż jednej pracy będzie skutkowało brakiem jej oceny przez Komisję Konkursową.

4.3.Dostarczenie pracy przez uczestnika (ucznia) w terminie innym niż podany w regulaminie „Konkursu” będzie skutkowało brakiem jej oceny przez Komisję Konkursową.

4.4.W skład Komisji Konkursowej wchodzą następujące osoby:

– Anna Furmankiewicz – Przewodnicząca RR

– Katarzyna Wojtalik – Zastępca Przewodniczącej RR dla klas 1-3

– Justyna Kapruziak – Sekretarz Rady Rodziców

– Izabela Jadczak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

4.5.Spośród wysłanych prac, Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech najbardziej pomysłowych i kreatywnych prac , określając jednocześnie 1, 2 i 3 miejsce.

  • 5 Nagrody

5.1.Wszystkie nagrody przewidziane w „Konkursie” funduje Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie

5.2.Dla wybranych trzech najlepszych prac RR przewiduje następujące nagrody :

– za miejsce 1 : bon upominkowy o wartości 200 zł do wybranego sklepu(Empik, Media Expert, H&M)

– za miejsce 2 : bon upominkowy o wartości 150 zł do wybranego sklepu(Empik, Media Expert, H&M)

– za miejsce 3 : bon upominkowy o wartości 100 zł do wybranego sklepu(Empik, Media Expert, H&M)

  • 6 Rozstrzygnięcie konkursu

6.1.Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja Konkursowa do dnia 13.04.2022. a informacje o laureatach poda na Facebooku i stronie internetowej RR  (www.radarodzicow-sp1kutno.pl)

6.2.Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikację prac na stronie internetowej oraz Facebooku RR

6.3.Po ogłoszeniu wyników właściciele prac proszeni są o odbiór swoich stroików, nie później jednak niż do 13.04.2022

  • 7 Postanowienia końcowe

7.1. Wszelkie zastrzeżenia, co do przebiegu i rozstrzygnięcia konkursu, mogą być wnoszone przez jego uczestników w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.

 

Organizator konkursu :   Prezydium RR Szkoły Podstawowej nr 1 w Kutnie